Продължете към съдържанието

Уточнение от Канцеларията на Св. Синод по отношение на таксите за църковни треби

Канцеларията на Св. Синод на БПЦ-БП прави важно уточнение към средствата за масова информация и православните християни по повод появилата се информация за „нови църковни такси“.
В своето заседание от 13.12.2022 г., прот. № 3 – пълен състав, Св. Синод реши:
Считано от 01.01.2023 г., увеличава продажната цена на всички ценни книжа и административни образци, лицензирани и печатани от Св. Синод. Това са документите за венчални и кръщелни свидетелства, както и други административни документи.
Няма решение на Св. Синод за „нови църковни такси“. Цените на църковните треби се определят от епархийските съвети на епархиите в диоцеза на БПЦ-БП, а не от Св. Синод. С разрешение на епархийските митрополити тайнствата и требите могат да бъдат извършвани безвъзмездно при социално слаби семейства, хора с ниски доходи и такива в неравностойно положение, за да не бъдат лишавани от светите тайнства.
Всички, които нямат материална възможност да заплатят предвидените административни такси за документи, могат да се обърнат към енорийския си свещеник, църковното настоятелство и епархийския архиерей, за да нямат препятствия относно своите духовни потребности.
Напомняме на сериозните медии и журналисти да се доверяват единствено на информацията, публикувана в официалния сайт на Св. Синод. При въпроси медиите могат да се обръщат към посочените адреси за връзка.