Продължете към съдържанието

Беседа на тема „Достоверност на Библията“

На 18 февруари – събота от 15:30 часа
ще се проведе беседа на тема „Достоверност на Библията“
– изследване историчността на новозаветните документи
Лектор: Илия Маринов
Заповядайте!